Повернення та обмін

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією компанії «NikaDent», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://nikadent.kharkov.ua/ (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

* «товар» – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» – фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

– Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

– Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Накладеним платежем

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортної компанії за готівку в гривнях.

5.2. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де й провадиться видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцю надаються документи згідно із законодавством України.

Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

– Оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– Змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

– за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

– за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;

– за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном знаходилася інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили з метою цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

Інші умови
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї угоди за умови попередньої публікації її на сайті: https://nikadent.kharkov.ua/

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України “Про електронну комерцію”

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов’язаних з доставкою товару Покупцю.

Термін дії договору
11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію”.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «nikadent.kharkov.ua» на офіційному інтернет-сайті https://nikadent.kharkov.ua/, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП та юридичним особам реалізації товару.

Повернення товару
Коли покупець має право на повернення чи обмін придбаного товару?

Відповідно до законодавства України існують 2 випадки, у яких покупець зможете повернути (або обміняти) куплений товар:

Товар несправний, має суттєві недоліки, які унеможливлюють його використання (вина компанії-виробника або компанії-постачальника);

Товар належної якості, але з якихось причин не підійшов покупцю, при цьому товар не був використаний, збережено цілісність упаковки та розрахунковий документ.

Що робити у разі придбання неякісного товару?

Спочатку необхідно здійснити проведення експертизи в сервісному центрі компанії-постачальника для підтвердження наявності суттєвих недоліків. Для цього покупцю необхідно за місцем купівлі товару написати заяву на проведення експертизи та підписати акт прийому товару на експертизу.

Покупець може повернути неякісний товар, якщо його недоліки суттєві та виникли з вини виробника.

Якщо недоліки несуттєві, покупець має право безкоштовне їх усунення у встановлений законодавством термін.

Якщо в результаті експертизи встановлено, що недоліки товару виникли з вини покупця, він буде змушений відшкодувати витрати, пов’язані з проведенням експертизи.

Усунення недоліків, які виникли через неправильну експлуатацію, також проводяться за рахунок покупця.

Які умови обміну та повернення неякісного товару?

Якщо з дня купівлі товару минуло не більше 14 днів, і на товарі немає слідів експлуатації, збережено цілісність упаковки, його товарний вигляд, споживчі якості, пломби, маркування, а також усі отримані від продавця документи (чеки, гарантійні талони, інструкції з експлуатації) .

Якщо до товару додавався подарунок, він має бути повернутий разом із товаром. При цьому подарунок також не повинен мати слідів експлуатації, повинен бути збережений його товарний вигляд, споживчі якості, пломби та фабричне упакування. Якщо при купівлі було видано картку постійного клієнта, вона буде анульована.

Якщо на час обміну аналогічного товару немає у продажу, покупець має право:

придбати якийсь інший товар, який є в наявності, з відповідним перерахуванням вартості,

отримати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару,

здійснити обмін товару на аналогічний при першому надходженні відповідного товару у продаж.

При поверненні грошей розрахунки з покупцем здійснюються з вартості товару на даний момент його придбання. Гроші повертаються не пізніше ніж через 7 днів з моменту підтвердження відсутності факту порушення гарантійних зобов’язань з боку покупця.

За яких умов буде відмовлено у заміні товару на новий?

Якщо товар був в експлуатації, має дефекти або неповну комплектацію.

Відсутність документа, що підтверджує факт купівлі товару (касовий чи товарний чек) чи гарантійний товар на придбаний товар.

З моменту покупки минуло понад 14 днів.

Що потрібно зробити для повернення коштів?

Для повернення коштів, витрачених на придбання неякісного товару, покупцю необхідно подати продавцю за місцем купівлі товару відповідну письмову заяву, де будуть написані умови покупця та причини повернення товару.

Крім причин, у заяві необхідно зазначити таке:

дані документа, що підтверджує особу покупця, який повертає товар (серія та номер паспорта, дата та місце його видачі);

дані про товар (назва, фабричний (серійний) номер, артикул, дата продажу, ціна на дату продажу);

суму, видану за повернутий товар.

Повернення коштів здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00 години і лише за умови наявності розрахункового документа та документа, що засвідчує особу покупця у тому магазині мережі, де було здійснено купівлю.